• Μέλη

Τα μέλη της εταιρίας είναι:

  • Δημήτριος Φίλης, Λογιστής - Φοροτεχνικός Α Τάξης , Διαχειριστής & Νόμιμος εκπρόσωπος
  • Λάζαρος Σκουληκαρίτης, Λογιστής-Φοροτεχνικός Α  Τάξης, Διαχειριστής & Νόμιμος εκπρόσωπος , MSc Λογιστικής, Ελεγκτικής & Χρηματοοικονομικής  
  • Παναγιώτα Θεοδωρίδου , Λογιστής - Φοροτεχνικός Α Τάξης , Διαχειριστής & Νόμιμος εκπρόσωπος
  • Μαριάνθη Φίλη , Φοροτεχνικός