• Μέλη

Τα μέλη της εταιρίας είναι:

  • Παναγιώτα Θεοδωρίδου, Λογίστρια-Φοροτεχνικός Α τάξεως, διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος
  • Δημήτριος Φίλης, Λογιστής-Φοροτεχνικός Α΄Τάξεως, Επιστημονικός Διευθυντής
  • Λάζαρος Σκουληκαρίτης, Λογιστής-Φοροτεχνικός Β' Τάξεως, διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος , MSc Λογιστικής, Ελεγκτικής & Χρηματοοικονομικής  
  • Μαριάνθη Φίλη, Φοροτεχνικός