• Προφίλ

Το γραφείο μας στελεχώνεται από εξειδικευμένους λογιστές - φοροτέχνες με πολύχρονη εμπειρία και γνώση σε όλους τους τομείς της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς και της Φορολογικής νομοθεσίας.

Με βάση την πολύχρονη εμπειρία μας, τη σύγχρονη τεχνολογική υποδομή και τη βέλτιστη οργάνωση προσφέρουμε στους πελάτες μας αποδοτικές, υπεύθυνες και αξιόπιστες υπηρεσίες.

Αποστολή μας είναι η βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης σας μέσα από την παροχή φοροτεχνικών και λογιστικών υπηρεσιών καθώς και από τον ορθό φορολογικό σχεδιασμό και προγραμματισμό.