ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

 

Τα κριτήρια για την χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης της περιόδου 2015-2016 είναι τα ακόλουθα:

α) ετήσιο εισόδημα έως 12.000 ευρώ για άγαμους και 20.000 για έγγαμους, ενώ για κάθε παιδί θα προστίθεται στο εισόδημα ποσό 2.000 ευρώ, και

β) αξία ακίνητης περιουσίας έως 100.000 ευρώ για άγαμους και 200.000 ευρώ για έγγαμους.

Οι δηλώσεις χορήγησης του επιδόματος που θα υποβληθούν έως το τέλος του Μαΐου του 2016 θα καταβληθούν έως τα τέλη του Ιουλίου 2016.

.