Ειδικά Θέματα Φορολογικής και Εργατικής Νομοθεσίας των ΚΤΕΛ

Α. Φορολογία εισοδήματος ΚΤΕΛ ΑΕ με μισθωμένα λεωφορεία Η Φορολογική Διοίκηση με την εγκύκλιο Πολ. 1179/2016 δέχτηκε ότι στην περίπτωση των ΚΤΕΛ ΑΕ που λειτουργούν με ενταγμένα λεωφορεία, τα φυσικά πρόσωπα (λεωφορειούχοι Δ.Χ. με κυριότητα 100%) ή νομικά πρόσωπα (εμπορικές εταιρείες ή κοινωνίες συνιδιοκτησίας λεωφορείων ΔΧ) συνεχίζουν να είναι κύριοι των λεωφορείων Δ.Χ. και μετά την […]

Φορολογία μεταβίβασης λεωφορείων και ΤΑΧΙ Δ.Χ. – Τι ισχύει μέχρι 31/12/2021

Οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.2579/1998, όπως ισχύουν σήμερα, ρυθμίζουν την φορολογία της μεταβίβασης των Δ.Χ. λεωφορείων αστικών και υπεραστικών ενταγμένων σε ΚΤΕΛ ή σε ΚΤΕΛ ΑΕ, των τουριστικών λεωφορείων καθώς και των επιβατικών Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΧΙ).Οι διατάξεις αυτές, λειτουργούν παράλληλα και αυτόνομα προς τις γενικές φορολογικές διατάξεις και έχουν διάρκεια εφαρμογής μέχρι 31.12.2021.Σε κάθε μεταβίβαση αυτοκινήτων […]