Δημοσιεύσεις

Ειδικά Θέματα Φορολογικής και Εργατικής Νομοθεσίας των ΚΤΕΛ

Α. Φορολογία εισοδήματος ΚΤΕΛ ΑΕ με μισθωμένα λεωφορεία Η Φορολογική Διοίκηση με την εγκύκλιο Πολ. 1179/2016 δέχτηκε ότι στην περίπτωση των ΚΤΕΛ ΑΕ που λειτουργούν με ενταγμένα λεωφορεία, τα φυσικά πρόσωπα...

Περισσότερα

Φορολογία μεταβίβασης λεωφορείων και ΤΑΧΙ Δ.Χ. – Τι ισχύει μέχρι 31/12/2021

Οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.2579/1998, όπως ισχύουν σήμερα, ρυθμίζουν την φορολογία της μεταβίβασης των Δ.Χ. λεωφορείων αστικών και υπεραστικών ενταγμένων σε ΚΤΕΛ ή σε ΚΤΕΛ ΑΕ, των τουριστικών λεωφορείων καθώς...

Περισσότερα

Ειδικά Θέματα Φορολογικής και Εργατικής Νομοθεσίας των ΚΤΕΛ

Α. Φορολογία εισοδήματος ΚΤΕΛ ΑΕ με μισθωμένα λεωφορεία Η Φορολογική Διοίκηση με την εγκύκλιο Πολ. 1179/2016 δέχτηκε ότι στην περίπτωση των ΚΤΕΛ ΑΕ που λειτουργούν με ενταγμένα λεωφορεία, τα φυσικά πρόσωπα

Περισσότερα »

Φορολογία μεταβίβασης λεωφορείων και ΤΑΧΙ Δ.Χ. – Τι ισχύει μέχρι 31/12/2021

Οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.2579/1998, όπως ισχύουν σήμερα, ρυθμίζουν την φορολογία της μεταβίβασης των Δ.Χ. λεωφορείων αστικών και υπεραστικών ενταγμένων σε ΚΤΕΛ ή σε ΚΤΕΛ ΑΕ, των τουριστικών λεωφορείων καθώς

Περισσότερα »