Οι Υπηρεσίες Μας

Οι Υπηρεσίες Μας

Σας προσφέρουμε

Υπηρεσίες με άμεση 24ωρη υποστήριξη

7 μέρες την εβδομάδα

Οργάνωση γραφείων και τήρηση λογιστικών  βιβλίων.

Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων.

Υποστήριξη επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα.

Παροχή συμβουλών σε θέματα διαχείρισης επιχειρήσεων κάθε μορφής.

Εκπόνηση μελετών οργάνωσης και ανάπτυξης των επιχειρήσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Σύνταξη και δημοσίευση ισολογισμών, καταστατικών εταιρειών, τροποποιήσεων καταστατικών, ανακοινώσεων, πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ. εταιρειών.

Ολα για την επιχείρηση σας

Υπηρεσίες διαδικασιών ίδρυσης επιχείρησης και διαδικασιών μετατροπής νομικής μορφής επιχειρήσεων καθώς  και διεκπεραίωση εργασιών μεταβίβασης μετοχών ή εταιρικών μεριδίων ή ολόκληρων επιχειρήσεων ή μεταβίβαση αυτοκινήτων ΔΧ

Επίσης:

Εσωτερικός έλεγχος επιχειρήσεων

Υπηρεσίες εκκαθαριστή εταιρίας.

Υπηρεσίες κατάρτισης προϋπολογισμού επιχείρησης.

Εκτίμηση
αξίας
επιχείρησης

Σύμβουλοι
διοίκησης επιχειρήσεων

Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης.

Υπηρεσίες λογιστικών αποτιμήσεων, απογραφών, βεβαιώσεων.

Καθώς και...

Μας Εμπιστεύονται